Ehitus

 

Töid juhivad ja teostavad omaala spetsialistid. Tööde lõppedes toimub teostusdokumentatsiooni ja süsteemikirjelduste komplekteerimine, eestikeelsete kasutusjuhenditega varustamine, organiseeritakse vajalikud ametkondlikud kooskõlastused (audit) ja ettenäitamised (Päästeamet), teostatakse lõppkasutaja koolitus.