Ettevõte Lansec OÜ

Lansec on arvutivõrkude, turvasüsteemide, telekommunikatsioonivõrkude ja elektritööde projekteerimise, ehituse ja hoolduse teenust pakkuv ettevõte Eestis.
Meil töötab professionaalne ja hästikoolitatud paigaldus- ja hoolduspersonal, kelle ülesandeks peale seadmete töölerakendamist, jääb vajadusel ka igapäevane järelevalve süsteemide töö üle. Oleme seadnud eesmärgiks pakkuda Eesti ettevõtjatele heast küljest tuntud tooteid ning kvaliteetseid teenuseid, tehes seda kliendikeskselt.

Lansec on usaldusväärne partner, kes pakub äriklientidele telekommunikatsiooni ja turvasüsteemide teenuseid võimaldavaid kaasaegseid lahendusi. Kollektiivis töötab 50 töötajat.

Tegevusalad on jaotatud ettevõtete vahel järgmiselt:
Lansec OÜ- arvutivõrkude ja turvasüsteemide projekteerimine, ehitus ja hooldus.
Lansec Tele OÜ- telekommunikatsioonivõrkude projekteerimine, ehitus ja hooldus.
Lansec Elekter OÜ- elektritööde projekteerimine, ehitus ja hooldus.

Lansec on arvutivõrgukomponentide tootja R&M ja EUROLANi sertifitseeritud paigaldaja, videotarkvara MILESTONE ja turvasüsteemi PROTEGE sertifitseeritud partner, turvasüsteemide tootjate ESMI, HARDMEIER, PARADOX, BOSCH, ROSSLARE jpt koolitatud paigaldaja.
Lansec on registreeritud Majandustegevuse registris registrinumbritega FPR000195,
FEH000228, EEH004482, TEL002684, EEP002887, EEO003176, EEH007494 ning omab Politseiameti pooltväljastatud tegevusluba nr 900.

Meeskond