Fiiberoptiline arvutivõrk

Fiiberoptiline arvutivõrkVõrreldes POFi (polumeerkiudne fiiberoptiline) tavalise klaasoptilise fiiberkaabliga, leiame taas palju eeliseid. Eelkõige on POF tunduvalt paremini painutatav, kui klaasoptiline fiiberkaabel.

Proovige ennast kujutleda painutamas aknaklaasi klaasitahvlit ja seejärel sama läbimõõdu ja suurusega pleksklaasitahvlit. Mitu korda rohkem on võimalik painutada pleksklaasi võrreldes tavaklaastahvliga? Sellest tulenevalt on loomulik mõista, et POF talub tunduvalt suuremat painutamist ja on tunduvalt vastupidavam jõulisele valekäsitlemisele võrreldes klaasfiiberkiuga.

Suur eelis on ka POFi fiiberoptilise kiu suurem läbimõõt. Kui klaas-optilise fiiberkiu puhul jääb selle läbimööt umbes 0,05mm juurde ja on oma läbimööduga liiga väikene palja silmaga vaatlemiseks, siis POFi 0,9mm-ne fiiberoptilise kiu läbimööt on piisav ilma erivahenditeda vaatamiseks ja pistikute liitmine kiuotstele on selletõttu tunduvalt lihtsam. POFi fiiberoptilisele kiule pistiku kinnitamisel vajalikud lõikamis-, poleerimis- ja ühendustööd saab teha lihtsalt ja ilma kalleid eritööriistu ja mikroskoope kasutamata. Eeliseks on suur kulude kokkuhoid POFi paigaldamises ja tema hooldustöödes.

Vaatamata kõigile POFi eelistele peame arvestama POFi füüsiliste omadustega. POF on eriti hea süsteem kodu- ja tööstuskaabeldusteks, kuid mitte andmesideühenduste jaoks, mis vajavad pikki edastuslinke koos suurte ribalaiustega.

– kohtades, kus vajatakse, et igaüks suudaks lihtsalt paigaldada ja ühendada andmesidelinki ilma    eritööriistadeta ja eriväljaõppeta.
– kohtades, kus on vaja tagada andmesideühenduse töökindlus kõrgsageduslike häireallikate    läheduses.
– kohtades, kus on vaja paigaldada andmesidekaabeldus kitsastesse kaabliläbiviikudesse    elektrikaabelduse vahetusse lähedusse.
– kohtadesse, kus vajatakse kiirelt paigaldatavat lühidistantsi andmeedastuslinki mitte liiga suure    ribalaiusenõudega.