Traadita arvutivõrk

Traadita kohtvõrgu (Wireless Local Area Networks) puhul sisuliselt säilib klassikalise arvutivõrgu-kaabelduse topoloogia, erinevuseks on vaid üldjuhul see, et horisontaalne kaabeldus (korrusekaabeldus) asendub suures osas raadiosidega.

Töökohaarvutitesse paigaldatakse (või sülearvutite puhul on tavaliselt juba tehases paigaldatud) WiFi võrgukaardid (Wireless PC Card, Wireless Network Adapter) , ning korrusejaotlasse WiFi võrguseade (Wireless Access Point) ning mõlemad pooled aktiviseerides saavutatakse “korrusekaabeldus” üle raadioside. Tavaliselt siiski ühest “traadita” võrguseadmest korruse peale ei piisa, vaid raadio-võrgu leviaukude paikamiseks tuleb neid eri kohtadese samal korrusel paigutada mitu ja iga raadiovõrguseadme juurde vedada ka korralik klassikaline vasksoontega keerupaarikaabeldus.

Selle võrgu planeerimisel tuleb kindlasti kaasata asjatundjad WiFi võrgusedmete õigete asu-kohtade leidmiseks, et vältida raadioandmeside leviaukusid. Ka nende seadmete ühendamise väljukpesad tuleb paigaldada seinale mitte põranda lähedale vaid seinale lae lähedale kohtadesse, kuhu raadioandmesideseadmed on planeeritud paigaldada.

Eelised:
– kiire ehitada
– odav ja lihtne võrku laiendada
– kolimisvajadusel saab suure osa võrgust kaasa võtta

Puudused:
– eriti kallid seadmed ja häälestamine
– võrgu turvalisus eriti suures ohus, infovarguste oht
– raskendatud halva raadioleviga ruumides (paksud kiviseinad, metallseinad jne)
– raadiolevi ja sissetungide monitoorimine keeruline ja kallis
– tunduvalt aeglasem võrreldes horisontaalkaabeldusega võrguga